Psychopraxis, praktijk voor eerstelijns psychologische zorg

Hoe werken wij?

De werkwijze van Psychopraxis is oplossingsgericht, kortdurend en laagdrempelig.

Wij beschikken over een brede kennis op het terrein van psychische problemen. De meeste psychische klachten kunnen goed behandeld worden binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ).

Oplossingsgericht
We proberen zoveel mogelijk vanuit uw mogelijkheden te werken. Het doel dat u wil bereiken is het belangrijkste uitgangspunt. Uiteraard kan het verleden tijdens de behandeling aan de orde komen, uitgangspunt is echter het hier, nu en verder.

Kortdurend
We proberen zo kort als mogelijk te werken. Het maximum aantal sessies binnen de GBGGZ is 12.

Laagdrempelig
We proberen zo laagdrempelig mogelijk voor cliënten te zijn. Intake, onderzoek en behandeling vinden plaats bij dezelfde psycholoog. Wij werken niet met een assistente. Dat betekent dat we telefonisch niet altijd meteen bereikbaar zijn. Wel kunt u altijd de voicemail inspreken. Dan wordt u zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, terug gebeld. Ook zijn we goed te bereiken via de mail: info@psychopraxis.nl

Technieken en methoden
De behandeling bepalen we aan de hand van de diagnose en in overleg met u. We maken vooral gebruik van de volgende technieken en methodieken:

  • Oplossingsgerichte therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Positieve Psychologie
  • EMDR (bij traumaverwerking)
  • Psycho-educatie (advies en informatie)

Behandeltraject
Gesprekken duren over het algemeen 45 minuten. Voor een eerste gesprek wordt een uur uitgetrokken. In dit gesprek proberen we duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke doelen u wil bereiken. Soms zijn er twee gesprekken nodig of is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en wensen.

Indien nodig gebruiken wij tests om de problemen en competenties in kaart te brengen.

Evaluatie en afronding behandeling
Gaande de behandeling zullen we regelmatig (soms met behulp van een korte vragenlijst) met u evalueren wat al goed gaat en wat nog beter kan, ook wat betreft de werkwijze van en de relatie met de therapeut. Zodra u het idee heeft dat u het weer zelfstandig redt, kunnen we in overleg kijken of we de behandeling al kunnen afsluiten of dat u het eerst een tijdje zelf gaat proberen. Mocht blijken dat u toch nog een steuntje nodig heeft dan kunt u altijd weer op korte termijn bij ons terecht. Soms is het prettig na afronding van een behandeling een vervolgafspraak te maken of e-mailcontact te hebben om te bespreken of het nog steeds goed gaat.