Psychopraxis, praktijk voor eerstelijns psychologische zorg

Kwaliteitsbewaking

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door de diverse registraties. Door middel van het blijven volgen van opleidingen, cursussen en symposia, het bijhouden van vakliteratuur en het deelnemen aan intervisieverbanden houden we onze vakkennis actueel en werken wij voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

We nemen deel aan beroepsgerichte netwerken met collega's en andere disciplines. We werken samen met de huisarts en indien nodig met een psychiater. We hebben ook een netwerk van andere disciplines waar we contacten mee onderhouden (o.a. maatschappelijk werk, diëtist en fysiotherapie).

Privacy
Er wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden. Zie ook ons privacystatement.

Klachten
We doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk en in goed overleg met u te werken. Mocht u toch een klacht hebben dan raden we u aan dit eerst met uw eigen psycholoog te bespreken. Mocht u er samen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het NIP (www.psynip.nl). Wij zijn lid van het NIP en daarmee gehouden aan de beroepscode van het NIP.