Psychopraxis, praktijk voor eerstelijns psychologische zorg

Verzekering en vergoedingen

De vergoeding van de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) is ondergebracht in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Houdt u wel rekening met het verplichte eigen risico van € 385 (2020) Als de behandeling doorloopt in een volgend jaar, wordt het eigen risico alleen belast in het jaar dat de behandeling is gestart.  

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-V, bijvoorbeeld depressie, angststoornissen en trauma). De behandeling van psychische klachten (zoals werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) worden niet meer vergoed uit de basisverzekering (overigens wel als er sprake is van een depressie als gevolg van deze klachten). Soms worden deze klachten vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend.

De verzekerde zorg wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar na afloop van de behandeling. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek wordt gekozen voor een zorgzwaarteproduct: kort (tot 300 minuten, ±  3/4 gesprekken), middel (tot 500 minuten, ± 6/7 gesprekken) en intensief (tot 750 minuten, ± 9/10 gesprekken). Het gaat hierbij om alle tijd die besteed is aan de behandeling, dus zowel directe tijd (face-to-face, telefonisch, email, e.d.) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier).

We hebben met de meeste verzekeraars contracten afgesloten voor 2020. Check bij uw psycholoog of die van u er ook bij zit.

Voor vergoeding is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van een arts, meestal is dat de huisarts of de bedrijfsarts.

Wanneer de huisarts en/of de psycholoog constateren dat u op basis van de diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt terugverwezen worden naar de huisarts en een aantal gesprekken krijgen met de Praktijk Ondersteuner Huisartsen-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Meestal zijn dit maximaal 5 korte gesprekken. Of u kunt er voor kiezen alsnog in behandeling te gaan bij de psycholoog en de kosten zelf betalen. Indien er sprake is van werkgerelateerde problematiek, dan blijken er ook werkgevers te zijn die bereid zijn (een deel van) de kosten te betalen.

Met ingang van 1 januari 2012 moet u een sessie waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen en bedraagt €54,75. De zorgverzekeraar vergoedt geen ''no show'' meer.

De kosten van een gesprek die buiten de vergoeding van de verzekering valt bedraagt € 109,53 voor een gesprek van 45 minuten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u meer sessies wilt dan de verzekering vergoed of voor problemen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Neemt u de eerste keer mee:
de verwijsbrief van de arts waarin een vermelding is van psychologische hulp
uw identiteitsbewijs
uw zorgverzekeringspas