skip to Main Content

Wij werken oplossingsgericht en kortdurend. Wij beschikken over een brede kennis op het terrein van psychische problemen.

Oplossingsgericht

We proberen zoveel mogelijk vanuit uw mogelijkheden te werken. Het doel dat u wil bereiken is het belangrijkste uitgangspunt. Uiteraard kan het verleden tijdens de behandeling aan de orde komen, uitgangspunt is echter het hier, nu en verder.

Kortdurend

We proberen zo kort als mogelijk te werken. Binnen de eerstelijnspsychologie blijken acht tot 10 consulten voldoende te zijn.

Laagdrempelig

We proberen zo laagdrempelig mogelijk voor cliënten te zijn. Intake, onderzoek en behandeling vinden plaats bij dezelfde psycholoog. Wij werken niet met een assistente. Dat betekent dat we telefonisch niet altijd meteen bereikbaar zijn. Wel kunt u altijd de voicemail inspreken. Dan wordt u zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, teruggebeld. Ook zijn we goed te bereiken via de mail: info@psychopraxis.nl

Methoden en Technieken

De behandeling bepalen we aan de hand van de diagnose en in overleg met u. We maken vooral gebruik van de volgende technieken en methoden:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Deze therapievorm gaat ervan uit dat negatieve gedachten (bijvoorbeeld ‘dit kan ik nooit’) leiden tot negatieve gevoelens (bijvoorbeeld somberheid) èn bepaald gedrag (bijvoorbeeld vermijden van iets belangrijks). Door het leren aanpakken van deze belemmerende gedachten (ofwel: anders leren denken), en het oefenen van nieuw gedrag (ofwel: anders leren doen), verminderen of verdwijnen de klachten.

Positieve (en oplossingsgerichte) cognitieve gedragstherapie
De traditionele CGT werkt ‘probleemgericht’. De positieve (en oplossingsgerichte) cognitieve gedragstherapie werkt ‘doelgericht’. Niet de oorzaken en het verleden worden aangepakt, maar wat er voor het probleem in de plaats moet komen (de gewenste toekomst).

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel misbruik of een geweldsincident. Men spreekt dan van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht en worden soms zelfs sterker (Posttraumatische groei). Bij anderen ontwikkelen zich storende psychische klachten, bijvoorbeeld herinneringen die zich blijven opdringen, angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook ontstaan er vaak hinderlijke schrik- en vermijdingsreacties. Zowel bij (her)belevingen als bij vermijdingsgedrag kan EMDR behulpzaam zijn.

Online Therapie
Sinds de corona-crisis heeft de online-therapie een hoge vlucht genomen en blijkt in de meeste gevallen een volwaardig vervanger van het face-to-face contact. Een éérste contact met kennismaking is in levende lijve voor velen prettiger. Ook EMDR kan met behulp van een EMDR- applicatie online plaatsvinden.

Relatietherapie

Wanneer is relatietherapie nuttig? Relatietherapie is nuttig als partners er zelf samen niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld bij ernstige ruzies, onoplosbare problemen en een gevoel van machteloosheid en uitzichtloosheid. Meestal hebben de partners al veel mislukte pogingen ondernomen om helder te krijgen wat aan de relatie ontbreekt of waarom de relatie pijn doet.

Een deskundige derde is dan nodig voor de verheldering van het vastlopen en voor het herstel van de communicatie. Het is hulp bij het vinden van een uitweg uit de doodlopende wegen en het doolhof van herhalingen. Hulp om weer een positief zelfbeeld te krijgen als mens, partner en ouder. Hulp bij het (weer) aanleren van de noodzakelijke vaardigheden die nodig zijn om verschillen en tegenstellingen een plaats te geven en weer te leren omgaan met behoeften die heel verschillend kunnen zijn (behoeftenmanagement). Oefening in de communicatievaardigheden waarin respect en compassie aan de basis liggen van het luisteren en reageren.

Herstel van de relatie is wel de eerste optie. Maar relatietherapie is daarvoor geen garantie, maar wel voor herstel van de persoonlijke groei waaraan deze relatie al of niet kan bijdragen. Het respectvol beëindigen van de relatie (‘Lang en gelukkig uit elkaar’) kan eveneens tot de opties behoren.

Behandeltraject

Een eerste gesprek duurt over het algemeen 60 minuten, vervolggesprekken tussen de 45 en 60 minuten. In het eerste gesprek proberen we duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke doelen u wilt bereiken. Soms zijn er twee gesprekken nodig of aanvullend psychologisch onderzoek om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en wensen. Indien nodig gebruiken wij tests (vragenlijsten) om de problemen en competenties in kaart te brengen.

Afronding en evaluatie van de behandeling

Tijdens de behandeling zullen we regelmatig (soms met behulp van een korte vragenlijst) met u evalueren wat al goed gaat en wat nog beter kan, ook wat betreft de werkwijze en de relatie met de therapeut. Zodra u het idee heeft dat u het weer zelfstandig redt, kunnen we in overleg kijken of we de behandeling al kunnen afsluiten of dat u het een tijdje zelf gaat proberen. Mocht blijken dat u toch nog een steuntje nodig heeft dan kunt u altijd weer op korte termijn bij ons terecht. Soms is het prettig na afronding van een behandeling een
vervolgafspraak te maken of e-mailcontact te hebben om te bespreken of het nog steeds
goed gaat.

We proberen zoveel mogelijk vanuit uw mogelijkheden te werken.

Het doel dat u wil bereiken is het belangrijkste uitgangspunt.

Back To Top