skip to Main Content

Openingstijden en wachttijden

De praktijk is open op dinsdag en woensdag van 9.00u tot 17.00. Wij kunnen op dit moment geen nieuwe klanten meer aannemen.

Afwezigheid/Crisis

In onze afwezigheid, en/of bij spoed kunt u zich wenden tot de huisarts.

Verwijsbrief

Een voorwaarde voor vergoeding van de zorg door de verzekeraar is een verwijzing door een arts. (huisarts of bedrijfsarts). Er moet een brief waarin staat dat het een verwijzing betreft voor een behandeling in de BasisGGZ. De verwijsdatum moet liggen vóór de datum van het eerste gesprek met de psycholoog.

Eerste bezoek

Neemt u de eerste keer mee:
• de verwijsbrief van de arts waarin een vermelding is van psychologische hulp
• uw identiteitsbewijs
• uw zorgverzekeringspas

Aanmelding

Wij kunnen op dit moment geen nieuwe klanten meer aannemen. Het is voor u en voor ons gemakkelijk als u gebruik maakt van het onderstaand inschrijfformulier. Hierin staan de gegevens die wij nodig hebben voor vergoeding via de zorgverzekering.

We proberen zoveel mogelijk vanuit uw mogelijkheden te werken.

Het doel dat u wil bereiken is het belangrijkste uitgangspunt.

Back To Top