skip to Main Content

Zorgverzekering en vergoeding

De vergoeding van de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) is ondergebracht in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Psychologische zorg valt wel onder het verplichte eigen risico van € 385 (2022) Als u dat nog niet gebruikt hebt voor andere medische kosten, dan trekt de verzekering dit af van de vergoeding voor psychologische zorg.

Contracten

De verzekeraar vergoedt alleen psychologen of instellingen met wie zij een contract hebben. Wij hebben voor 2022 met de meeste verzekeraars een contract afgesloten. Check bij uw verzekering of bij ons of uw behandeling vergoed wordt.

Wat vergoedt de verzekeraar wel en wat niet?

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-V, bijvoorbeeld depressie, angststoornissen en trauma). De behandeling van psychische klachten (zoals werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) worden niet meer vergoed uit de basisverzekering (overigens wel als er sprake is van een depressie als gevolg van deze klachten). Soms worden deze klachten vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend.

Declaratie

De verzekerde zorg wordt vanaf 2022 weer per sessie gedeclareerd. Het gaat hierbij om de sessie en sessieduur die u met uw behandelaar hebt afgesproken en voor u is gereserveerd. Meestal is dat 60 minuten.

Niet verzekerde zorg

Wanneer de huisarts en/of de psycholoog constateren dat u op basis van de diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  1. U kunt terugverwezen worden naar de huisarts en een aantal gesprekken krijgen met de Praktijk Ondersteuner Huisartsen-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Meestal zijn dit maximaal 5 korte gesprekken.
  2. Als de basisverzekering geen vergoeding toekent, kan het zijn dat u wel vergoeding kunt krijgen via uw aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of vraag het uw verzekering.
  3. Bij geen vergoeding kunt u er ook voor kiezen alsnog in behandeling te gaan bij de psycholoog en de kosten zelf te betalen.
  4. Indien er sprake is van werkgerelateerde problematiek, dan blijken werkgevers ook vaak bereid te zijn (een deel van) de kosten te betalen.

‘No show’

Met ingang van 1 januari 2021 moet u een sessie waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen en bedraagt €54,75. De zorgverzekeraar vergoedt geen ”no show” meer.

Tarieven zelfbetalers

De kosten van een gesprek die buiten de vergoeding van de verzekering valt bedraagt € 114,41 voor een gesprek van 45 minuten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u meer sessies wilt dan de verzekering vergoedt of voor problemen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Back To Top